ברוכים הבאים לאתר היחידי שבו מותר הכל - לגעת, לנהוג, לרכוב, להתנסות ולדרוך על הדשא

Demo Day

דבר העו"ד

גם העו"ד שלנו היה צריך להתפרנס , לכן אפשרנו לו פה להתבטא 

כללי 

 
אתר DemoDay משמש תווך בין מפרסמים לגולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעה והמידע על כלי רכב שמפורסם באתר .
כל כלי הרכב ותוכן המודעות שבאתר הן באחריותן הבלעדית של המפרסמים והיבואנים שמעבירים לנו מידע זה .

שיתוף מידע 
 
אתר DemoDay מעביר את פרטי הנרשמים באתר ליבואנים ,מפיקי אירועי DEMO DAY ושותפים עיסקיים לשם זימון והעברת מידע רלוונטי לנירשמים בו. 
גולש/ת רוכב/ת  קורא/ת יקר/ה,
 
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר  “'DemoDay.co.il
DemoDay הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.
 
תקנון זה מסדיר את היחסים בין DemoDay  לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף בפעילות ובשירותים המוצעים באתר,  קריאת תכנים, רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בחנות האתר  ו/או המפורסמים באתר, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
 
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו המשתמש בשירותי האתר.
 
האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.


1.השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2.הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר DemoDay ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
3.הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4.הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
5.אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6.אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
7.הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
8.בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
9.כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
10.הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
11.הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
12.DemoDay יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, השירותים השונים המוצעים בו או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו.
13.על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

וקצת יותר בעיברית למי שהתקשה להבין :)

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש  מ DemoDay .
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של DemoDay או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של DemoDay .

בכל מקרה של הפרה של איזה מהסעיפים הנ"ל יהא DemoDay רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, שירותיו ומוצריו ללא הודעה מוקדמת. במקביל, יפעל DemoDay לנקיטת אמצעים משפטיים מול אותו גורם.

DemoDay אינו מתחייב לאיכות השירות הניתן באתר על ידו לציבור המשתמשים, ללא קשר לציוד הקצה בו עושה שימוש המשתמש, ספק האינטרנט או אופי הקישור אשר בבעלות המשתמש.

למען הסר ספק,
DemoDay  לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.
אספקת השירותים ע"י DemoDay תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו DemoDay אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור

קניין רוחני
 
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר DemoDay ובשירותים הניתנים בו הינם של DemoDay או של צדדים שלישיים שהעניקו ל DemoDay הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, DemoDay הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל .
אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת DemoDay .
 
סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של DemoDay , אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב מאת we:Ride .קבלת פרסום מאתר DemoDay

אתר DemoDay נותן את שירותיו בחינם ללא שום עלות מהמשתמש.
על מנת שנוכל להמשיך לתת שירות זה בחינם אנו מאפשרים לעסקים לפרסם עצמם באתר ובמגזין באמצעים שונים
ובאמצעות פעילות זו מממנים את כל הציוד והתשתיות לשם הפעלת אתר זה להנאתך.
בהרשמתך לאתר הנך מאשר כי אתה מאפשר ל DemoDay לשלוח מפעם לפעם פרסום לתיבת הדואר בה נרשמת.
במידה ואינך מוכן לקבל פרסום זה , תוכל תמיד לבקש הסרה ואנו נמחוק את המשתמש מהאתר
משתמש רשום = מהווה אישור לקבלת פרסום .
 

פניה למנהל האתר :info@demoday.co.il